Treningi

Rozwój umiejętności menedżerskich
Podnoszenie osobistej efektywności menedżera
Style zarządzania zespołem
Motywowanie zespołu i stwarzanie warunków dla jego rozwoju
Ocena pracowników i analiza potencjału zespołu

Rozwój umiejętności budowania zespołu i doskonalenie pracy zespołowej
Zasady tworzenia efektywnych zespołów
Rozwój umiejętności współpracy i rozwiązywania konfliktów w zespole
Techniki pracy zespołowej 

Rozwój umiejętności sprzedażowych i prezentacyjnych
Nawiązywanie kontaktu z klientem
Prezentacja indywidualna i wystąpienia prezentacyjne
Prowadzenie negocjacji handlowych 

Warsztaty rozwoju osobistego 
Cele, plany, motywacje, emocje
Trening kreatywności i wrażliwości
Trening asertywności
Trening relaksacyjny i radzenia sobie ze stresem