Integracja

Działania rozrywkowe, ale jednak uczące, czyli nauka przez doświadczenia

„Kreatywne naprawianie” – praca nad poprawą atmosfery
w firmie z wykorzystaniem niestandardowych metod
Organizacja imprez integracyjnych – klasycznie dobra zabawa
w niezwykłej oprawie
Projekty w terenie – kreatywne rozwiązywanie problemów
Projekty szkoleniowe w formule OutDoor w zakresie budowania
zespołów oraz rozwoju umiejętności menedżerskich

Projekty realizowane we współpracy z Jackiem Jawieniem

Jacek Jawień
alpinista, himalaista, organizator wypraw górskich i wszelkich innych, ratownik górski, specjalista
w zakresie przygotowania i prowadzenia spotkań integracyjnych typu outdoor i nie tylko

Jacek JawieńIntegracjaIntegracjaIntegracjaIntegracja