Tomasz Owczarek

Psycholog, trener, coach, psychoterapeuta

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego

Trener z 14-letnim doświadczeniem w realizacji projektów dla organizacji biznesowych

Absolwent Podyplomowego Studium Terapii Poznawczo - Behawioralnej organizowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej. 

Certyfikowany coach organizacji International Coaching Community (międzynarodowa organizacja grupująca coachów)

Wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (Podyplomowe Studium Trenerów) we współpracy z Sopocką Grupą Szkoleniowo-Doradczą

Wykładowca na studiach MBA (Master of Bussiness Administration) we współpracy z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów Promotor prac dyplomowych MBA